You are here: คอร์สเตรียมสอบ เตรียมสอบ TOEFL

คอร์สเรียน TOEFL หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL (TOEFL Course)

“เรียน TOEFL รับรองผล
สอน TOEFL เรียนสด กลุ่มเล็ก กับอาจารย์ที่ดีที่สุด"

หลักสูตร TOEFL นี้ เป็น คอร์สการเรียน TOEFL สำหรับ ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEFL และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ, อบรม ดูงาน หรือทำงานในต่างประเทศ 

ซึ่ง การสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการสอบที่ใช้เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ กล่าวได้ว่า การสอบ TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ กับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน

โดยการ เรียน TOEFL จะมีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้น เพื่อติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับข้อสอบโทเฟลล่าสุดทุกๆปี

นอก จากนี้เรายังให้คำแนะนำและการบริการจัดหาที่เรียนต่อในต่างประเทศ (University Placement Service) เพื่อให้คุณได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ตามที่คุณฝันไว้ 

ระดับของผู้เรียน
ตั้งแต่ Intermediate ขึ้นไป

ทำไม  เรียน TOEFL iBT กับ Piccadilly

 1. จำนวนนักเรียน 6-12 คนต่อหนึ่งห้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน TOEFL
 2. สอน TOEFL โดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทย – โดย เรียน TOEFL กับ ครูเจ้าของภาษา ในส่วน Speaking & Listening และ เรียนกับ ครูไทย ในส่วน Reading & Writing
 3. เน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด
 4. สอนโทเฟลสดทุกรอบ เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
 5. ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการสอบ TOEFL ในลักษณะตัวต่อตัว อย่างใกล้ชิด
 6. รับรองผล การเรียน TOEFL ** (ถ้าคะแนนสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ สามารถเรียน TOEFL ทบทวนได้ภายใน 1 ปี)

โครงสร้างคอร์ส

  Intro to TOEFL    0.5 hours
  Writing             15    hours
  Speaking          14.5 hours
  Reading            10   hours
  Listening           10   hours
  TOTAL              50   hours

  ตารางเรียน toefl