You are here: คอร์สเตรียมสอบ เตรียมสอบ IELTS

คอร์สเรียน IELTS หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS (IELTS Course)

“คอร์สเรียน IELTS แบบติวเข้ม
สอน IELTS แบบ เจาะลึก พร้อมรับรองผล”

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS นี้ เป็นคอร์สเรียน IELTS ที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเตรี่ยมสอบ IELTS และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อต่างประเทศ หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) คือ การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบของ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ (Band) โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า

โดย การเรียน IELTS จะมีตัวอย่างข้อสอบในที่จัดทำขึ้นเพื่อติวเข้มเป็นพิเศษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูด  ฟัง อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ

นอกจากนี้ในการสอน IELTS จะเน้นการติวเข้มเป็นพิเศษ โดยเน้นกลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS ที่จะช่วยคุณสอบได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับข้อสอบล่าสุดทุกๆปี

นอก จากนี้เรายังให้คำแนะนำและการบริการจัดหาที่เรียนต่อในต่างประเทศ (University Placement Service) เพื่อให้คุณได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ตามที่คุณฝันไว้

** หมายเหตุ สามารถ สมัครสอบ IELTS กับ ทางโรงเรียน พร้อมตรวจผลสอบได้

ระดับของหลักสูตร Intermediate ขึ้นไป

ทำไมเรียน IELTS กับ Piccadilly

  1. จำนวนนักเรียน 6-12 คนต่อหนึ่งห้องเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการเรียน IELTS
  2. สอน IELTS โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเฉพาะด้าน – เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง การพูด (Speaking)
    การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing) กับ ครูชาวอังกฤษและออสเตรเลีย โดยอาจารย์บางท่านเป็น IELTS Examiner
  3. เน้นเทคนิคติวเข้มในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด
  4. สอนไอเอลสดทุกรอบ เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
  5. ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมสอบ IELTS ในลักษณะตัวต่อตัว
  6. รับรองผล การสอบ IELTS ** โดยสามารถส่งงานมาให้อาจารย์ตรวจได้หลังจบคอร์สรวมทั้งเข้ามาใช้ Lab ของสถาบันในการฝึกได้ตลอด

คอร์ส IELTS ของ Piccadilly ได้รับการรับรองพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพโดยสถาบันไอเอล (IELTS Institute) คุณจึงมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพของคอร์ส