You are here: คอร์สเตรียมสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ (English Course for Test Preparation)

Piccadilly เป็นสถาบันชั้นนำในด้านการเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อโดยเฉพาะ

ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษอันเข้มข้นของเรา ด้วยระบบการสอนโดยอาจารย์ทั้งชาวไทย จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รวมทั้งอาจารย์ต่างชาติที่ได้รับคุณวุฒิ TESOL (หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ) โดยเฉพาะ

โดยปัจจุบันทางสถาบัน เปิดสอนหลักสูตรสำหรับการเตรียมสอบ ดังนี้

ไวยากรณ์เพื่อการเตรียมสอบ (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานในการใช้ภาษาอย่างมั่นคง และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบต่างๆ

การเขียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ  (Academic Writing Course)
คอร์สพัฒนาทักษะด้านการเขียนเชิงธุรกิจ หรือ การเขียนเชิงวิชาการ

เตรียมสอบ  TOEFL ( TOEFL Preparation Course)
คอร์สเรียน TOEFL แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ TOEFL iBT พร้อมรับรองผล

เตรียมสอบ  IELTS (IELTS Preparation Course)
คอร์สเรียน IELTS แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ IELTS พร้อมรับรองผล

เตรียมสอบ  TOEIC (TOEIC Preparation Course)

คอร์สเรียน TOEIC แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ TOEIC พร้อมรับรองผล

เตรียม สอบ  SAT (SAT Preparation Course)

คอร์สเรียน SAT แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ SAT พร้อมรับรองผล

เตรียมสอบ  IGCSE (IGCSE Preparation Course)

คอร์สเรียน IGCSE แบบติวเข้ม เจาะลึกการเตรียมสอบ IGCSE พร้อมรับรองผล

สนใจเรียนเตรียมสอบกับคอร์สภาษาอังกฤษของสถาบันพิคคาดิลลี่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 089-0774000 และ 02-6555688 ทุกวันค่ะ